Členská schůze ZO ČSV Městec Králůové proběhne 11. září 2022

Členská schůze ZO ČSV Městec Králové proběhne 11. 9. 2022 od 9:00 jako vždy v hospodě U Českého lva.

Program členské schůze ZO ČSV Městec Králové
Restaurace U českého lva Opočnice – neděle 11. 9. 2022 – 9:00

1. Zahájení
2. Úvodní slovo předsedy
3. Životní jubilea
4. Přivítání nových členů ZO
5. Zápisy z VS, ČS – jednatel
7. Zpráva včelmistra
8. Označení a distribuce medu – minipřednáška
9. Výběr dotace 1.D, hlášení ČMSCH, Vydání Varidolu
10. Různé
11. Diskuse
12. Závěr