Členské příspěvky 2022

Vážení přátelé,

jelikož se v loňském roce velmi osvědčil způsob vybítání členských příspěvků, budou na aktuální rok 2022 vybírány stejným způsobem.

Platbu prosím proveďte na účet ZO ČSV Městec Králové 151318470/0300. Jako variabilní symbol prosím použijte své chovatelské číslo

Výše členského příspěvku se vypočítává následujícím způsobem: 300 Kč + 16 Kč za každé včelstvo, které chovatel nahlásil k 1.9. 2021. Máte-li tedy například k tomuto datu 10 včelstev, bude tedy celková suma činit 300Kč + 10 x 16Kč – dohromady tedy 460Kč. Pokud chovatel nemá včelstvo žádné, je členský příspěvek počítán tak, jako by měl jedno – tedy 316Kč.

Kompletní přehled plateb a registračních čísel (= variabilních čísel)  naleznete v sekci Pro členy ZDEPokud byste měli nějaké dotaz či jste měli pochybnost o správnosti uvedené sumy, neváhejte nás kontaktovat.