Členské příspěvky uzavřeny, zimní měl odevzdána k vyšetření

Členské příspěvky vybrány a odeslány:
Díky velmi zodpovědnému přístupu drtivé většiny členů byly členské příspěvky v naprosté většině vybrány již 14 dní před termínem odevzdání.
Velmi chci poděkovat všem členům, kteří velmi aktivně k výběru členských příspěvků v novém nestandardním režimu přistoupili a navzájem si pomohli s jejích zaplacením – například zprostředkováním platby těm, kteří nemají bankovní účet či přístup k internetu a podobně. 
Právě takováto vzájemná spolupráce a solidárnost je hlavním přínosem existence spolku a dává mu vyšší smysl, než jen nějakého mechanického zúřadování administrativních povinností. Ještě jednou velice všem děkujeme. 
Díky tomuto jsme v okamžiku, kdy přišla zpráva o odkladu výplaty dotace 1.D a mnohé základní organizace začali řešit, jak rychle příspěvky vybrat a odvést, 
bez jakýchkoliv problémů uzavřeli tuto záležitost a příspěvky v plné výši odeslali na ČSV.
V tento okamžik budeme po vzájemné domluvě (a na základě racionálních důvodů) členské příspěvky strhávat z dotace pouze od dvou členů. Nyní byly odvedeny předběžně ze zdrojů spolku. 
Jeden další člen přes opakované urgence a své sliby příspěvky doposud neuhradil.
 
Výběr zimní měli úspěšně uzavřen:
Drtivá většina členů vzorky doručila v předepsaném stavu ve stanoveném termínu. Vybraná měl od členů již byla odevzdána k vyšetření na státní veterinární správu (SVS) v Poděbradech.
Díky tomu včasnému podání předpokládáme jako v minulých letech brzké výsledky vyšetření.
Jediný člen vzorek přes naše opakované urgence a své sliby nedodal. V případě nedodání v termínu individuální formou na SVS hrozí v takovém případě nemalá finanční pokuta.