Členské příspěvky 2021

Vážení přátelé,

členské příspěvky budou na aktuální rok vybírány jinak, než v minulých letech. Důvodem je především zcela nová metodika vyplácení dotace 1.D, která byla vždy s placením členských příspěvků spojena.
Od roku 2020 přešla administrace této dotace na SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) a z tohoto důvodu se posunul termín vyplacení na leden 2021. K poslednímu dni tohoto měsíce tedy budeme příspěvky odvádět na svaz – a do té doby musí být od členů vybrané. Reálně bychom to ovšem neradi nechávali na poslední chvíli. 

Vzhledem k aktuální velmi nestabilní situaci je ovšem značně nejisté, zda bude možné svolat členskou schůzi, na které by bylo možné příspěvky v hotovosti zaplatit. Velmi proto doporučujeme provést platbu bezhotovostně a to na účet ZO ČSV Městec Králové 151318470/0300. Jako variabilní symbol prosím použijte své chovatelské číslo

Výše členského příspěvku se vypočítává následujícím způsobem: 300 Kč + 16 Kč za každé včelstvo. Máte-li tedy například 10 včelstev, bude tedy celková suma činit 300Kč + 10 x 16Kč – dohromady tedy 460Kč.

Kompletní přehled plateb a registračních čísel (= variabilních čísel) naleznete v sekci Pro členy ZDE Tato sekce je chráněna heslem. Pokud Vám heslo nebylo doručeno, nebo jste jej zapomněli, zatelefonujte či napište si o něj – kontakty naleznete ZDE.