Dotace 1.D 2024 byla přidělena

Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond“) jako věcně a místně příslušný správní orgán rozhodl  t a k t o:

Žadateli Český svaz včelařů, z.s. , se sídlem: Křemencova 177/8, 115 24 Praha 1 se v rámci dotačního programu 1.D. Podpora včelařství poskytuje dotace ve výši 44 592 576 Kč pro rok 2023.

Po ověření Fond shledal, že na 583 941 zazimovaných včelstev lze poskytnout dotaci.

Pro výpočet dotace byla použita sazba ve výši 76,46 Kč na 1 zazimované včelstvo. Sazbu potvrzenou Ministerstvem zemědělství ČR Fond stanovil následovně:

Alokovaná částka pro rok 2023: 47 000 000 Kč
Zajištění administrace dotace: 5 % z alokované částky tj. 2 350 000 Kč
Uznaný počet včelstev: 583 941
Výpočet sazby: 47 000 000 – 2 350 000 = 44 650 000 Kč/583 941 = 76,46 Kč/1 zazimované včelstvo.

Dotace byla v těchto dnech připsána na účet ZO a bude vyplacena podle platných pravidel do 21.1.2024.