Hrr na mor 2022 startuje 15. února

Vážení přátelé včelaři ze Středočeského kraje

Po roční odmlce v důsledku krajských voleb na podzim 2020 a pandemie COVIDu 19 se na přání řady jednotlivých včelařů i včelařských spolků vracíme s oblíbeným projektem Hrr na mor. Okolnosti zmíněné výše přinesly řadu změn do našich životů a ne všechny byly nebo jsou negativní.

Například, změny v zastupitelstvu Středočeského kraje se odrazily ve vstřícnosti, s jakou se nové politické vedení Krajského úřadu staví k podpoře středočeských včelařů. Realizační tým projektu
Hrr na mor získal historicky největší dotaci na realizaci 4. ročníku kampaně zaměřené na osvětu a potíraní MVP v kraji. Díky ní budeme moci vyšetřit doposud nejvyšší počet vzorků a současně
nabídnout řadu novinek, které mj. zjednoduší a zefektivní administraci sběru vzorků. Vaše zapojení do kampaně tak bude ještě snadnější než v minulosti.

Kampaň bude oficiálně spuštěna 1. února 2022. Ve druhé polovině ledna dostanete do vašich schránek dopisy s detailními instrukcemi, jak si nechat vyšetřit směsný vzorek měli na MVP v rámci
kampaně Hrr na mor 2022. Ten si můžete připravit už nyní. Až budete ometat podložky po posledním ošetření včelstev proti varroáze, smetenou měl dobře usušte a uschovejte v suchu a chladu až do doby, kdy bude čas ke zpracování a odevzdání vzorku na vyšetření.

Sběr vzorků prostřednictvím Sběrných míst dozná jen malé změny k lepšímu. Stejně jako v předcházejících ročnících také budete mít možnost objednání Individuálního protokolu za příplatek. Opět budete mít k dispozici Poradnu MVP, která bude připravena odpovědět na všechny vaše dotazy související s kampaní a MVP.

Aktuální informace najdete jako vždy na stránkách www.hrrnamor.cz.

Těšíme se na vaše aktivní zapojení do kampaně Hrr na mor 2022.

Realizační tým kampaně Hrr na mor 2022

Dana Belušová
Martin Kamler
Rosťa Ovčarik