Výroční členská schůze ZO ČSV Městec Králové

Vážení přátelé,
výroční členská schůze je naplánována na 5. února od 9:00 v hostinci U Českého lva v Opočnici.

Zde se bude vybírat zimní měl pro povinné vyšetření na Varroázu. Třicetidenní spad dobře osušte a přineste jej v prodyšně uzavřené nádobě.
Vzorek je třeba dobře označit jménem a uvést počet včelstev.

Součástí výroční schůze bude také přednáška MVDr. Martina Kamlera z Výzkumného ústavu včelařského „Znám(e)é nemoci včel?“.

Program
1. Zahájení
2. Program schůze
3. Úvodní slovo předsedy ZO
4. Zpráva jednatele o činnosti a hospodaření ZO
5. Zpráva pokladní a návrh rozpočtu na rok 2022
6. Zpráva kontrolní a revizní komise
7. Zpráva včelmistra a nákazového referenta
8. Plánované akce 2022
9. Zpráva z XI. Sjezdu ČSV
10. Vystoupení pozvaných hostů
11. Informace o akci Hrr na mor
12. Výběr zimní měli, objednávka léčiv
13. Přednáška – „Znám(e)é nemoci včel?“ – MVDr. M. Kamler
14. Všeobecná diskuze
15. Závěr výroční členské schůze ZO ČSV MK

Realizace a průběh schůze bude korigováno vzhledem k aktuálním nařízením vlády.

Prosíme všechny členy, aby laskavě dbali veškerých protiepidemiologických opatření, jakými jsou dobře nasazené roušky či respirátory (v době mimo oběda) či dodržování bezpečné  vzdálenosti. Zároveň prosíme, pokud máte jakékoli pochybnosti o své bezinfekčnosti, zvažte svou účast a neohrožujte prosím ostatní členy a účastníky.