Výroční schůze ZO ČSV Městec Králůové za rok 2020 proběhne 4. září 2021

Výroční schůze Základní organizace Českého svazu včelařů Městec Králové za rok 2020 proběhne v hostinci U Českého lva v Opočnici.

Kromě klasické agendy výroční schůze bude možné odevzdat žádost o dotaci 1.D (formulář ke stažení ZDE) (Správné vyplnění žádosti na místě promítneme, aby nedošlo ke zbytečným chybám). Dále vybereme od zájemců o hromadné zaslání hlášení na Českomoravské sdružení chovatelů  (Hradišťko) (formulář ke stažení ZDE).

Proběhne také přihlášení k tradičnímu ošetření aerosolem v prosinci a vydávat se bude Varidol pro podzimní ošetření.

Schůze proběhne dle aktuálně platných protiepidemiologických opatření. Z bezpečnostních důvodů se budeme snažit schůzi realizovat co nejrychleji a oproti dřívějším výročním schůzím nebudou na setkání pozváni žádní hosté a ani se nebude podáván společný oběd. věříme, že v následující době již tyto tradiční části schůze bude možné opět zařadit na program příštích výročních schůzí.